Informatie en algemene voorwaarden
 Puur op gevoel Coaching

Welkom in mijn praktijk ‘Puur op gevoel Coaching’. Tijdens het intakegesprek zal ik je vertellen over mij en mijn werkwijze, hieronder vind je alvast wat informatie.

Commitment

Als coach zet ik mijn beste kunnen in om de begeleiding tot een succes te maken. Van jouw kant verwacht ik commitment: betrokkenheid bij jouw eigen proces en bij het begeleidingstraject. Om de noodzakelijke vertrouwensband te waarborgen, nemen wij beiden zorgvuldigheid naar elkaar toe in acht. Denk bijvoorbeeld aan het het nakomen van afspraken. Het is handig om naar de afspraken een schrift en pen mee te nemen, zodat je inzichten of andere dingen direct kunt noteren voor jezelf. Ook zal ik je vragen om mij voor elk volgend gesprek een kort reflectieverslag te sturen, waarin je over je ervaringen in de periode tussen de gesprekken schrijft. Mocht schrijven minder bij je passen, dan vinden we een andere vorm. Voor mij als coach om je ontwikkeling te kunnen volgen en borgen. En voor jezelf; om bezig te blijven met het proces, verder te verdiepen en te reflecteren.

Vertrouwelijkheid

Alles wat wij bespreken blijft vertrouwelijk. Als coach werk ik volgens de Ethische Gedragscode van de NOBCO (Nederlandse Orde van Beroepscoaches) en ben ik gehouden aan een ethische code tot geheimhouding van het besprokene. Ook het dossier dat ik bijhoud is vertrouwelijk en voor eigen gebruik. Er wordt alleen contact met derden (bijv. werkgever of arts) opgenomen na overleg en met jouw uitdrukkelijke toestemming.

AVG

Ik draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je mij verschaft zorgvuldig wordt behandeld. Verwerking van je persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. In het kader van mijn coaching verwerk ik je persoonsgegevens. Meer hierover lees je in mijn privacyverklaring.

Praktijkdagen

Afspraken voor sessies zijn mogelijk:

. Maandag tot 14.15 uur
. Woensdag tot 12.30 uur
. Donderdag tot 14.15 uur
. Vrijdag tot 17.00 uur

Met uitzondering van de (school)vakanties regio Zuid, dan zijn er aangepaste werkdagen. De sessies vinden plaats in mijn praktijkruimte aan de Takkebijsters 72 in Breda (pand 72 Business en Black & White KAFE).

Beschikbaarheid

Ik ben telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur op telefoonnummer 06-55894851. Tijdens sessies neem ik de telefoon niet op en word je doorgeschakeld naar mijn voicemail waar je een bericht kunt inspreken. Ik zal je dan, indien nodig, zo snel mogelijk terugbellen. Alleen in nood- gevallen kun je mij ook buiten de hierboven genoemde tijden bellen.

Vakantie

Van tevoren geef ik aan wanneer ik op vakantie ben.

Verloop traject

Het intakegesprek duurt circa 1 uur. Daarin stellen we jouw coachvraag (gewenst resultaat) vast en eventueel je doelstellingen.

De coachsessies duren circa 1,5 uur. Het totaal aantal sessies dat nodig is om je gewenste resultaat te bereiken is vooraf lastig aan te geven, dat ligt helemaal aan je coachvraag en de snelheid van je ontwikkeling. Wel kan ik vaak tijdens de intake een inschatting geven. Regelmatig kijken we waar je staat in je groei of er nog meer gesprekken nodig zijn of dat je zonder begeleiding zelf verder kunt.

Openheid

Het regelmatig evalueren van het traject en het van beide kanten openlijk kunnen uitspreken en bespreken van eventuele onvrede, vragen of twijfels, maken wezenlijk deel uit van de begeleiding. Het uitgangspunt is dat wij gelijkwaardig zijn aan elkaar.

Kosten

De kosten van een intakegesprek bedragen € 65,00 incl. BTW. Mocht je besluiten geen traject te starten, dan is de intake gratis. De kosten van een particuliere sessie bedragen € 95,00 incl. BTW. per keer. Betaling geschied achteraf, de factuur stuur ik je per mail toe. Coachtrajecten worden niet vergoed door zorgverzekeraars op dit moment. Wel kan je het opgeven bij de belastingdienst (vanaf minimaal € 250,00). Of kijk of een zakelijk traject via werkgever mogelijk is. Zakelijk tarief per sessie is € 150,00 excl. BTW.

Afzeggen afspraak

Bij verhindering waardeer ik het als je dit zo spoedig mogelijk meldt. LET OP: een afspraak die niet minstens 48 uur van te voren wordt afgemeld, telefonisch (06-55894851) of per mail (info@puuropgevoel.nu) wordt volledig in rekening gebracht. Afmelden op WERKDAGEN 48 uur van te voren. Spreek bij doorschakeling mijn voicemail in.

Aansprakelijkheid

Jij – als cliënt – bent en blijft volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor jouw handelingen en welbevinden tijdens de gesprekken. Puur op gevoel Coaching is niet aansprakelijk voor de medische en/of psychische klachten en/of gevolgen, ontstaan tijdens of na de coachgesprekken. Als coach kan ik niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke materiële, lichamelijke en/of geestelijke schade.