Algemene voorwaarden webshop

Deze algemene voorwaarden zijn altijd van toepassing als je bij ons een bestelling plaatst in de webshop.

Artikelen, prijsopgave en overeenkomsten

Alle producten en prijzen zijn vrijblijvend en Puur op gevoel behoudt zich het recht voor om de prijzen en voorwaarden te wijzigen of een artikel uit het assortiment te nemen. Een overeenkomst komt slechts tot stand na betaling van de bestelling. Mocht een artikel onverhoopt toch niet op voorraad zijn kan de bestelling door Puur op gevoel geannuleerd worden. Indien dit het geval is wordt het betaalde bedrag zo snel mogelijk teruggeboekt.

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro, inclusief BTW en exclusief verzendkosten en onder voorbehoud van prijswijzigingen, typefouten en vergissingen.

Een overeenkomst komt slechts tot stand door betaling via de aangeboden betaalmethodes.

De bestel bevestiging wordt direct na het plaatsen van de bestelling verstuurd naar het door de koper opgegeven e-mailadres. Puur op gevoel is niet aansprakelijk voor het niet ontvangen van de bevestiging van de bestelling.

Reclames en aansprakelijkheid

De koper is verplicht de bestelling onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren.

Persoonlijke Soul Codes kunnen niet geretourneerd worden.

Aankopen via de webshop kennen een herroepingsrechts van 14 dagen na ontvangst. Gedurende deze termijn mag de klant gebruik maken van dit recht. Het aankoopbedrag wordt terugbetaald met aftrek van de gemaakte behandeling- en portokosten. De kosten voor het retourneren van de bestelling/product(en) zijn voor rekening van de koper.

Voorwaarden voor retourneren

Het product mag niet gebruikt zijn en moet nog verkoopbaar zijn.
Het product moet onbeschadigd retour gestuurd worden.

In geval van een retourzending dien je voor de verzending schriftelijk (per e-mail) hierover contact met Puur op gevoel op te nemen.

Eigendomsvoorbehoud

Na volledige betaling is het product eigendom van de koper. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de verzending op koper over.

Het product wordt verzonden via Post NL. Wij zullen het met grote zorg goed verpakken, maar eventuele schade en/of vermissing tijdens transport dient u zelf bij post NL te verhalen.

Meerderjarigheid

Elke koper verklaart meerderjarig te zijn of te zijn bijgestaan voor de bestelling door een meerderjarige.

Levertijd

Bestelde producten bij Puur op gevoel worden zo snel mogelijk verstuurd.

De levering van de producten geschiedt op het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan koper. We proberen dat zo snel mogelijk te doen, maar de koper kan hieraan geen rechten ontlenen.

Mocht het, om welke reden dan ook, langer gaan duren dan zullen we contact met de koper opnemen.

Puur op gevoel stuurt bij het verzenden van iedere (na)levering een bevestiging hiervan naar het door de koper opgegeven e-mail adres. Puur op gevoel is niet aansprakelijk voor het eventueel niet ontvangen van deze e-mail door de koper.

Overmacht

Ingeval van overmacht heeft Puur op gevoel het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de geplaatste bestelling door koper op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door koper dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder Puur op gevoel gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

0