Algemene voorwaarden workshops & trainingen Puur op gevoel Coaching

  1. Elke deelnemer is en blijft volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn/haar handelingen en welbevinden in de training/workshop.
  2. Annulering van aanmelding is tot 2 weken voor aanvang van de training/workshop mogelijk waarbij € 10,00 administratiekosten in rekening gebracht worden. Daarna is 50% van de totale som verschuldigd en bij annulering binnen een week voor aanvang is het gehele bedrag verschuldigd. Tussentijdse absentie of beëindiging van de training/workshop geeft geen recht op ontslag van betaling of restitutie of vermindering van het betaalde bedrag.
  3. De inschrijving voor een training/workshop geschiedt via mail of door het inzenden van een volledig ingevuld inschrijfformulier naar Puur op gevoel Coaching.
  4. Alle trainingen/workshops worden gehouden onder voorbehoud van voldoende deelname.
  5. Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst en betaling. 
  6. In geval van annulering van de training/workshop door Puur op gevoel Coaching wordt door Puur op gevoel Coaching het betaalde bedrag volledig teruggestort.
  7. Puur op gevoel Coaching sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of ongeval ontstaan op de training of workshop locatie. Voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.
  8. Puur op gevoel Coaching is niet aansprakelijk voor de medische en/of psychische klachten en/of gevolgen, ontstaan tijdens of na deelname aan de training/workshop. De workshopleider kan niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke materiële, lichamelijke en/of geestelijke schade.