Teams & organisaties

Geen woorden, maar beweging. Waarom? Door vraagstukken binnen de organisatie op een dergelijke manier zichtbaar te maken, komen er nieuwe inzichten om ze aan te pakken. Ook blijft een beweging eerder hangen in je geheugen dan ‘wat zei jij ook alweer vorige week?’

Beweging is iets anders dan dansen met passen. Spanning en scepticisme maken al gauw plaats voor een meer open houding en interesse als mensen via de beweging voelen wat de beweegredenen zijn van een ander. Daardoor voelen medewerkers zich sneller verbonden met elkaar. Zaken durven worden uitgesproken naar elkaar. Waarmee de impact vergroot wordt. De volledige potentie van het team of het probleem wordt benut en daarmee kennis vergroot.

Door op een andere manier gespreksonderwerpen te ervaren, waar te nemen en te voelen, ontstaat er een andere laag, een andere dynamiek. Zo leren medewerkers op een andere manier naar dingen kijken. De impact is vaak groot wanneer mensen de innerlijke beweging van een collega, het team of organisatie erkennen maar vooral ook hérkennen. Dat helpt bij het op gang brengen van (verander)processen. Het zorgt voor een gedeelde ervaring van wat het werkelijke probleem is, waardoor vanuit de kern kan worden gewerkt.

Als coachende trainer verzorg ik trainingen en workshops die verandering op gang brengt; in teams, tussen collega’s of individueel. Kenmerkend voor mijn werk zijn persoonlijke aandacht en menselijk contact, dat wat vaak ‘verloren’ gaat of minder aandacht krijgt op de werkvloer.

Verandering anders aanpakken?
Kom in beweging, dat zegt zoveel meer dan woorden.

Meer over dans op de werkvloer in de media: Management Team, Intermediair, NRC Handelsblad en Mestmag.

Trainingsaanbod

Teams in beweging op de werkvloer
Teams in beweging op de werkvloer

. Ken elkaars kwaliteiten
. Betere samenwerking
. Vertrouwen in en op elkaar

Communicatie in beweging met tango
Communicatie in beweging met tango

. Bereiken wat je wilt
. Beter onderling contact
. Natuurlijk leiderschap

Denken en voelen in balans op de werkvloer
Denken en voelen in balans op de werkvloer

. Minder stress, meer rust
. Mentaal welzijn
. Helderheid en focus

Teams in beweging

Inspiratie nodig voor de onderlinge samenwerking? Kan de teamdynamiek wel een impuls gebruiken? Kent iedereen elkaars kwaliteiten en hoe je daarmee elkaar en dus het team kunt versterken? Is er een goede groepsdynamiek of is er een onzichtbare onderstroom die maakt dat het team niet kan floreren? Een team kan tot topprestaties komen als de teamsynergie en de onderlinge verhoudingen goed zijn. Als er openheid is, vertrouwen en een klimaat waarin mensen van elkaar willen leren. Leer hoe je zelf geïnspireerd kunt blijven én anderen kunt inspireren.

Veranderingen volgen elkaar snel op en zeker organisaties zijn altijd in beweging. Van werknemers en teams wordt verwacht dat ze actief anticiperen en meegaan. Zeker als de dynamiek tussen collega’s onderling niet optimaal is kan dat op weerstand stuiten. Een team kan pas echt goed samenwerken als er een stabiele basis ligt. Vertrouwen en openheid is daarbij cruciaal voor een goede samenwerking en prestaties.

Communicatie in beweging

Wanneer communiceer je effectief? Welke kwaliteiten gebruik je dan? Wat is er belangrijk in communicatie? Waarom loopt het niet zoals je zou willen? Weet je wat je wilt bereiken met je communicatie en hoe komt dat over?

Tango is heel illustratief voor wat er zich in communicatie afspeelt. Zonder vertrouwen, de juiste leiding en goede communicatie is er geen dans. Argentijnse tango is niet wat mensen denken dat het is. Ook hoe het eruit ziet, is niet wat tango is. Tango gaat over alleen lopen, samen lopen, leiden en volgen, afstemmen en samenwerken. Tango gaat over hoe jij contact maakt.

Het grootste deel van onze communicatie in gesprekken en meetings is non-verbaal. Elke interactie begint met non-verbale communicatie tussen twee of meer mensen. Dansen maakt bewust van wat je uitstraalt. Het creëren van gedeelde betekeniskaders, creativiteit en inspiratie door te bewegen en dus communiceren met elkaar op deze manier, maakt dat het wederzijds vertrouwen groeit op basis van gelijkwaardigheid en onderling respect. Het zorgt voor een veilig gevoel en daarmee ontstaan als vanzelf er nieuwe perspectieven om op een betere manier met elkaar samen te werken of te overleggen.

Denken & voelen in balans

Een van de uitdaging die we in de zakenwereld ondervinden is dat als je alleen puur op verstand afgaat en alles laat afhangen van metingen en analyse, je een einde maakt aan aan de creativiteit in bedrijven. Tientallen tot honderden miljarden worden daarmee verspild. We geloven dat we door meer te werken en denken ook meer doen. Dat is niet waar. Als je verdrinkt in de getallen dan verdrink je in de logica. Dan geef je jezelf geen kans om een stap terug te doen om te zien welke mogelijkheden er liggen. Daardoor krijgen mensen vroeg of laat een burn out.

Als we niet in onszelf kunnen kijken gebruiken we onze beste vermogens niet. Luisteren we niet naar gevoel. Belangrijke beslissingen worden veelal genomen op intuïtie en gevoel. Als dat niet zo was, deden computers dat wel voor ons. Dan hadden we alle antwoorden allang. Toch?

De zakelijke voordelen van beweging

 

. meer sociale interactie voorkomt isolement en burn-out
. meer vertrouwen zorgt voor betere samenwerking
. verbeterde non verbale communicatie
. vergroten van creativiteit

Ervaringen

 • Ik vond het heel bijzonder om in de context van ons team met dans te werken. Eerst de uitnodiging om helemaal met aandacht ruimte te maken en voelen wat mijn eigenheid is, wat ik expressie wil geven in dit werk. Vervolgens de uitnodiging om te bewegen langs de talenten, kwaliteiten van mijn collega's. Het voelde heel krachtig om daarna mijn eigen ruimte te verbinden aan het grotere geheel.

  Mirjam - workshop teamsynergie IMC Mensontwikkeling
 • Het voelde voor mij natuurlijk om met dans-werkvormen mee te gaan. Een open uitnodiging met vrijheid om me ingetogen of juist uitgelaten te bewegen. Alles was oké. Wat mij heeft geraakt is de kwetsbaarheid die ik soms bij anderen kon zien. Soms door onzekerheid, soms door vrolijkheid.

  Sander - workshop teamsynergie IMC Mensontwikkeling
 • Mooi vond ik de verbinding die gemaakt werd tussen mijn ieders eigen energie en die van de ander. Ook de 'oefening' om in de spotlight te dansen vond ik een mooie. Voor mij een combinatie van 'je plek durven innemen/ 'jezelf durven laten zien' en ook weer die samenkomst met de ander.  

  Sander - workshop teamsynergie IMC Mensontwikkeling
 • Wat ik heel gaaf vond was om als team samen te komen in dans, verbinden, elkaar uitnodigend en zo ieders eigenheid daarin te zien. Plezier los te zien komen. Dat gaf op een hele andere manier een blik op elkaar als collega's, op ieders eigenheid en talent...

  Mirjam - workshop teamsynergie IMC Mensontwikkeling
 • Mijn bewustzijn is toegenomen en daar ga ik zeker gebruik van maken. Daarnaast zie ik ook beter in wanneer iemand in mijn allergie zit en hoe ik daar persoonlijk beter mee om kan gaan.

  Workshop teamsynergie Sinefuma
 • Ik heb ingezien dat we veel kunnen leren van elkaar.

  Workshop communicatie Sinefuma
 • De workshop bracht me goed in mijn gevoel, en mijn lijfervaring. Mijn zintuigen gingen verder open en het genieten zonder gene mocht er meer zijn. Niets te moeten en alles te mogen was daar een mooie uitnodiging voor. De dans samen in het team, versterkte energetisch de teamdynamiek.

  Gerrit - Workshop teamsynergie IMC Mensontwikkeling
 • Omdat we in ons team heel verschillend zijn, kunnen we elkaars kwaliteiten benutten. Dat werd tijdens de workshop ook duidelijk. Na deze middag zullen we nog beter naar elkaar kijken en luisteren om nog efficiënter en beter samen te werken.

  Workshop communicatie Sinefuma
 • De kernkwadranten vond ik heel interessant. Ik had er nog nooit eerder mee gewerkt. De dans waarin we met elkaar met de ogen dicht via onze handen samen bewegingen maakten vond ik het meest bijzonder.

  Workshop communicatie Sinefuma
 • De workshop heeft me doen besluiten dat ik vaker hulp of advies ga vragen aan collega's en zo hun kwaliteit benutten.

  Workshop teamsynergie Sinefuma

Praktisch

Trainingen en workshops kunnen worden gegeven in de ruime locatie van Puur op gevoel Coaching. De locatie biedt daarnaast gelegenheid voor een gezonde lunch of afsluitende borrel bij Black & White KAFE in hetzelfde pand. Indien de wens is om op locatie te trainen, dan kan dat uiteraard ook.

Doelen, duur en invulling

Voorafgaand aan de training of workshop gaan we met elkaar in gesprek over de insteek, thematiek en knelpunten, waarna er een voorstel op maat volgt.

Workshops, training of energizer

Workshops kennen een korte duur (circa 3 uur), trainingen zijn 1 of meerdaags, vaak met een terugkomdag. Energizers zijn kort en heel geschikt als opwarming of als kort intermezzo tijdens een heidag of themabijeenkomst, eventueel gekoppeld aan een thema of onderwerp.

Tarieven

De kosten zijn afhankelijk van de locatie, invulling en duur van de workshop/training of individueel coachtraject en afgestemd op de wensen van de organisatie.