Beweging bij bedrijven

De zakelijke voordelen van beweging en dans

. meer sociale interactie voorkomt isolement en burn-out
. meer vertrouwen zorgt voor betere samenwerking
. verbeterde non verbale communicatie
. vergroten van creativiteit

Verandering anders aanpakken?
Kom in beweging, dat zegt zoveel meer dan woorden.

Trainingsaanbod

Communicatietraining met Tango
Communicatietraining met Tango

. Verbindend communiceren
. Authentiek en doeltreffend
. Ontdek je communicatiestijl
. Non verbale communicatie

Teamsynergie met beweging
Teamsynergie met beweging

. Ken elkaars kwaliteiten
. Samenwerking
. Groepsdynamiek
. Vertrouwen en veiligheid

Individueel met (dans)coaching
Individueel met (dans)coaching

. Stressreductie
. Burn-out; meer rust
. Mentaal welzijn
. Helderheid en focus

Meer over dans op de werkvloer in de media: Management Team, Intermediair, NRC Handelsblad en Mestmag.

Wat maakt mijn trainingen zo krachtig?

Als coachende trainer verzorg ik trainingen en workshops die beweging op gang brengt; in teams, tussen collega’s of individueel. Kenmerkend voor mijn werk zijn persoonlijke aandacht en menselijk contact, dat wat vaak ‘verloren’ gaat of minder aandacht krijgt op de werkvloer.

Mijn ervaringsgerichte aanpak staat centraal; ratio én lichaam worden aangesproken, uiteraard onderbouwd met onderliggende vaktheorie en -kennis. Met deze onderscheidende aanpak gaan deelnemers zelf ervaren, voelen. Dat is zoveel krachtiger dan het ‘weten’ alleen. En valt er een ander licht op de vraag of thematiek en deelnemers komen zelf tot nieuwe inzichten die persoonlijke effectiviteit en teamverbinding vergroten.

Als communicatieprofessional heb ik jarenlang gewerkt in de zakelijke dienstverlening en culturele sector. Daarnaast sta ik zelf al ruim 35 jaar op de dansvloer en zet ik mijn ervaring als dansdocent en -coach in. Ik werk met bekende coach methodieken en modellen (Kernkwadrant van Daniel Ofman, Geweldloze communicatie van Marshall B. Rosenberg) maar ik zet ze anders in dan gebruikelijk: namelijk met beweging. Ik werk met dansexpressie als vrije bewegingsvorm (waarbij ervan wordt uitgegaan dat iedereen kan bewegen) en Argentijnse tango als metafoor om communicatie helder te maken.

Werken met beweging: een onderscheidende benadering

Steeds meer organisaties zetten dans in: want dans brengt letterlijk beweging op gang. Het is een onderscheidende benadering die vaak verhelderend werkt en leidt tot nieuwe inzichten. Onderzoeken wijzen uit dat dans goed is voor het brein; het geheugen wordt er beter van, het geeft een andere blik op samenwerking en nieuwe mogelijkheden voor communicatie.

Ik inspireer mensen om te ontdekken welke bronnen ze in zichzelf kunnen aanboren om talenten in te zetten, te (her)ontdekken en verder te ontwikkelen. Door gebruik te maken van ieders ‘kern’ talenten is de impact vaak groot wanneer mensen de innerlijke beweging van een collega, het team of organisatie erkennen maar vooral ook hérkennen.

Ervaringen

 • Ik heb ingezien dat we veel kunnen leren van elkaar.

  Sinefuma - workshop communicatie
 • De workshop heeft me doen besluiten dat ik vaker hulp of advies ga vragen aan collega's en zo hun kwaliteit benutten.

  Sinefuma - workshop teamsynergie
 • Mijn bewustzijn is toegenomen en daar ga ik zeker gebruik van maken. Daarnaast zie ik ook beter in wanneer iemand in mijn allergie zit en hoe ik daar persoonlijk beter mee om kan gaan.

  Sinefuma - workshop teamsynergie
 • De workshop bracht me goed in mijn gevoel, en mijn lijfervaring. Mijn zintuigen gingen verder open en het genieten zonder gene mocht er meer zijn. Niets te moeten en alles te mogen was daar een mooie uitnodiging voor. De dans samen in het team, versterkte energetisch de teamdynamiek.

  Gerrit, IMC Mensontwikkeling - Workshop teamsynergie
 • Omdat we in ons team heel verschillend zijn, kunnen we elkaars kwaliteiten benutten. Dat werd tijdens de workshop ook duidelijk. Na deze middag zullen we nog beter naar elkaar kijken en luisteren om nog efficiënter en beter samen te werken.

  Sinefuma - workshop communicatie
 • De kernkwadranten vond ik heel interessant. Ik had er nog nooit eerder mee gewerkt. De dans waarin we met elkaar met de ogen dicht via onze handen samen bewegingen maakten vond ik het meest bijzonder.

  Sinefuma - workshop communicatie
 • Jouw begeleiding is natuurlijk, uitnodigend. Omdat je het zelf voorleeft zet je de uitnodiging neer er vol in te duiken.

  Mirjam, IMC Mensontwikkeling - workshop teamsynergie
 • Mooi vond ik de verbinding die gemaakt werd tussen mijn ieders eigen energie en die van de ander. Ook de 'oefening' om in de spotlight te dansen vond ik een mooie. Voor mij een combinatie van 'je plek durven innemen/ 'jezelf durven laten zien' en ook weer die samenkomst met de ander.

  Sander, IMC Mensontwikkeling - workshop teamsynergie
 • Ik vond het heel bijzonder om in de context van ons team de danscoaching te doen. Eerst de uitnodiging om helemaal met aandacht ruimte te maken en voelen wat mijn eigenheid is, wat ik expressie wil geven in dit werk. Vervolgens de uitnodiging om te bewegen langs de talenten, kwaliteiten van mijn collega's. Het voelde heel krachtig om daarna mijn eigen ruimte te verbinden aan het grotere geheel. Wat ik heel gaaf vond was om als team samen te komen in dans, verbinden, elkaar uitnodigend en zo ieders eigenheid daarin te zien. Plezier los te zien komen. Dat gaf op een hele andere manier een blik op elkaar als collega's, op ieders eigenheid en talent...

  Mirjam, IMC Mensontwikkeling - workshop teamsynergie
 • Het voelde voor mij natuurlijk om met dans-werkvormen mee te gaan. Een open uitnodiging met vrijheid om me ingetogen of juist uitgelaten te bewegen. Alles was oké. Wat mij heeft geraakt is de kwetsbaarheid die ik soms bij anderen kon zien. Soms door onzekerheid, soms door vrolijkheid.

  Sander, IMC Mensontwikkeling - workshop teamsynergie

Communicatietraining met tango

Communicatie workshops en trainingen

Wanneer communiceer je effectief? Welke kwaliteiten gebruik je dan? Wat is er belangrijk in communicatie? Waarom loopt het niet zoals je zou willen? Weet je wat je wilt bereiken met je communicatie en hoe komt dat over?

Met Argentijnse tango
Tango is heel illustratief voor wat er zich in communicatie afspeelt. Tango dans je met twee en zonder vertrouwen, de juiste leiding en goede communicatie geen dans. Argentijnse tango is niet wat mensen denken dat het is. Ook hoe het eruit ziet, is niet wat tango is. Tango gaat niet over dansen, het gaat over lopen. Alleen lopen, samen lopen, leiden en volgen, afstemmen en samenwerken. Tango gaat over hoe jij wandelt in jouw werk en hoe je contact maakt. En als je tango ervaren hebt; hoe je anders kunt lopen. Meer over mijn werk met tango.

Werken met beweging
In beweging contact maken geeft verfrissende en nieuwe inzichten. Je leert op een andere manier over jezelf, maar ook over een ander. Juist door op de beweging en het lichaam in te zoomen kom je in contact met het patroon en het gevoel wat er speelt in ontmoetingen met anderen. In het krachtenveld van communicatie met anderen ontstaan vaak dilemma’s: jouw belang is niet gelijk aan het belang van de ander bijvoorbeeld. Je hebt je te verhouden met het belang van de ander, maar je wilt toch je boodschap helder overbrengen zodat de ander je begrijpt. Dan kan alleen als je weet hoe je zelf overkomt, wat je uitstraalt. Dan heb je contact met jezelf en kan je onderzoeken hoe je kunt meebewegen met de belangen van de ander.

De non-verbale communicatie
Een grootste deel van onze communicatie in gesprekken en meetings is non-verbaal. Elke interactie begint met non-verbale communicatie tussen twee of meer mensen. Dansen maakt bewust van wat je uitstraalt. Het creëren van gedeelde betekeniskaders, creativiteit en inspiratie door te bewegen en dus communiceren met elkaar op deze manier, maakt dat het wederzijds vertrouwen groeit op basis van gelijkwaardigheid en onderling respect. Het zorgt voor een veilig gevoel en daarmee ontstaan als vanzelf er nieuwe perspectieven om op een betere manier met elkaar samen te werken of te overleggen.

Elementen waaraan gewerkt wordt

 • ontdekken van je eigen waarden en drijfveren
 • volgen/leiden (loslaten en vertrouwen op jezelf en de ander)
 • elkaar aanvoelen, empatisch luisteren (werkelijk begrijpen van elkaar)
 • meebewegen/tegenbewegen = samen communiceren
 • communiceren vanuit de eigen behoefte en gevoel
 • werken vanuit het nu: improviseer!
 • de uniekheid van ieder gesprek (net als iedere dans trouwens)
 • ontspannen alertheid: bewustzijn van jezelf, de ander en de ruimte om je heen

Teamsynergie met beweging

Teamsynergie workshops en trainingen

Inspiratie nodig voor de onderlinge samenwerking? Kan de teamdynamiek wel een impuls gebruiken? Kent iedereen elkaars kwaliteiten en hoe je daarmee elkaar en dus het team kunt versterken? Is er een goede groepsdynamiek of is er een onzichtbare onderstroom die maakt dat het team niet kan floreren? Een team kan tot topprestaties komen als de teamsynergie en de onderlinge verhoudingen goed zijn. Als er openheid is, vertrouwen en een klimaat waarin mensen van elkaar willen leren. Leer hoe je zelf geïnspireerd kunt blijven én anderen kunt inspireren.

Veranderingen volgen elkaar snel op en zeker organisaties zijn altijd in beweging. Van werknemers en teams wordt verwacht dat ze actief anticiperen en meegaan. Zeker als de dynamiek tussen collega’s onderling niet optimaal is kan dat op weerstand stuiten. Een team kan pas echt goed samenwerken als er een stabiele basis ligt. Vertrouwen en openheid is daarbij cruciaal voor een goede samenwerking en prestaties.

Elementen waaraan gewerkt wordt

 • teamdynamiek en onderstroom
 • contact/verbinding maken met elkaar; hoe beweegt de groep als geheel?
 • elkaar tegenwerken of versterken?
 • professionele kwetsbaarheid
 • meebewegen/tegenbewegen = samenwerken
 • kernkwaliteiten/uitdagingen: waar ligt ieders kracht?
 • veilig leerklimaat: openheid en onderling vertrouwen

Individueel

Individuele coaching

Al jaren werk je met plezier en toewijding voor de organisatie. De laatste tijd loop je aan tegen een enorme berg als je kantoor binnenkomt. Je keel wordt dichtgetrokken als de eerste vragen van collega’s komen. ‘Ga weg!’ denk je. Je bent uitgeblust en je heb al je energie nodig om alle taken van vandaag weer voor elkaar te krijgen.

Herken je dit? Heb je het gevoel dat je bent vastgelopen in je werk? Ervaar je de stress die zich vastzet in je nek en schouders? Misschien wel de hoge ademhaling in je borst? Beroepsziekte nummer 1 van dit moment is een burn-out. Met mijn (lichaamsgerichte) coaching gaan we aan de slag met jouw mentale- en fysieke welzijn. Daarbij zullen we kijken naar het rationele aspect maar vooral ook het fysieke. Want dát signaleert op het moment dat je vastloopt. Hoofdpijn, vermoeidheid, slecht slapen, pijn in schouders of borststreek of buik.

Er vanuit een minder rationele manier naar kijken en mee werken geeft vaak heel mooie en andere inzichten. We gaan aan de slag met doen. Misschien ben je op zoek naar wat echt belangrijk is voor je, wat bij je past, wat je werkelijk zou willen doen? Mag je andere keuzes gaan maken? Wat mag er gaan veranderen?

Als coach luister ik, voel ik, kijk ik en haal naar boven waar het bij jou knelt. Ik geloof namelijk dat ieder mens de kennis en kunde in zich heeft de knelpunten op te lossen. Daarmee ontdek je jouw eigen talenten en kom je tot innerlijke groei. Ik zal je uitdagen om in beweging te komen op jouw eigen manier. Ik zal je stimuleren bewust te worden van jezelf en te ontdekken wie jij in essentie bent. Tijdens het coachtraject zal je ervaren dat je bijvoorbeeld meer voldoening ervaart, minder angstig bent, je positiever voelt of meer levenslust krijgt. Zodat je weer vol in het werk en leven kunt staan.

Lees meer over mijn individuele coaching en de methodieken die ik inzet bij mijn begeleiding.

Informatie

Praktisch, hoe werkt het en wat is mogelijk

De workshops en trainingen van Puur op gevoel Coaching helpen om de vraag vanuit de organisatie of werknemer op een andere manier te belichten. Dat doe ik als trainer op een coachende manier; waarmee ik aandacht geef aan wat er werkelijk speelt of de vraag achter de vraag naar boven haal. Altijd vanuit een ervaringsgerichte aanpak waarbij lichaam én ratio aangesproken worden.

Trainingen en workshops kunnen worden gegeven in de ruime locatie van Puur op gevoel Coaching. De locatie biedt daarnaast gelegenheid voor een gezonde lunch of afsluitende borrel bij Black & White KAFE in hetzelfde pand. Een hippe, trendy zaak met binnentuin waar (h)eerlijke koffies, voedzame lunches en organic sweets geserveerd worden. Indien de wens is om op locatie te trainen, dan kan dat uiteraard ook.

kafe

Doelen, duur en invulling
Voorafgaand aan de training of workshop gaan we met elkaar in gesprek over de insteek, thematiek en knelpunten, waarna er een voorstel op maat volgt. De training of workshop kan plaatsvinden in mijn ruime praktijkruimte in Breda inclusief lunch of borrel bij Black & White KAFE of op een externe locatie.

Workshops, training of energizer
Workshops kennen een korte duur (circa 3 uur), trainingen zijn 1 of meerdaags, vaak met een terugkomdag. Energizers zijn kort en heel geschikt als opwarming of als kort intermezzo tijdens een heidag of themabijeenkomst, eventueel gekoppeld aan een thema of onderwerp.

Tarieven
De kosten zijn afhankelijk van de locatie, invulling en duur van de workshop of training en afgestemd op de wensen van de organisatie.