Communicatie trainingen

voor kleine groepen of teams

“Het grootste probleem in communicatie is dat we niet luisteren om te begrijpen.
We luisteren om antwoord te geven.” ~ George Bernard Shaw

Als leidinggevende wil je met bezieling leiding geven maar ook in verbinding zijn met je medewerkers. Als teamleider heb je geregeld moeilijke of slecht nieuws gesprekken die je lastig vindt. Als werknemer wil je graag oorspronkelijk maar ook doeltreffend overkomen. Als partner wil je een kwetsbaar onderwerp in de relatie bespreekbaar maken, maar je weet niet goed hoe.

Communicatie. Misschien wel 1 van de meest ingewikkelde dingen tussen mensen. Want, alles valt of staat met goede communicatie en kan van grote invloed zijn op de relatie met je partner, collega’s of leidinggevende. Praten is belangrijk en ligt aan de basis van contact maken. Toch loopt het vaak mis. Omdat we in communicatie geneigd zijn meteen de inhoud in te duiken. Of omdat we tegen onze oude patronen aanlopen en toch die muur weer optrekken.

Het geheim van goede communicatie begint op een andere laag. Namelijk, in hoeverre je werkelijk contact maakt met jezelf en daarna met de ander. Dat maakt dat er heel andere gesprekken op gang komen. Want mensen zijn het meest effectief als ze verbinding met zichzelf hebben.

Ervarend leren
Als coachende trainer werk ik ervaringsgericht. Door te ervaren, waar te nemen en te voelen, ontstaat er een diepere laag, een andere dynamiek. Zo leren deelnemers op een andere manier kijken. Wat zegt de non verbale communicatie: niet met woorden maar wel met het lichaam? Wat zegt iemand niet? De impact is vaak groot wanneer mensen de innerlijke beweging van een partner, collega, het team of organisatie erkennen maar vooral ook hérkennen. Dat helpt bij het op gang brengen van persoonlijke (verander)processen. Het zorgt voor een gedeelde ervaring van wat het werkelijke aandachtspunt is, waardoor vanuit de kern kan worden gewerkt.

Verbindend communiceren
Aan de basis van de communicatie trainingen ligt het gedachtegoed van ‘Geweldloze Communicatie’ van Marshall B. Rosenberg en werken met lichaamstaal oa. via tango. Deelnemers leren eigen gedragspatronen en valkuilen herkennen en erkennen. En ervaren hoe het is om te communiceren vanuit een open en eerlijke grondhouding, zonder verwijten of kritiek.

Kenmerkend voor mijn werk zijn kleine groepen, persoonlijke aandacht en menselijk contact, dat wat vaak ‘verloren’ gaat of minder aandacht krijgt als de communicatie niet meer loopt.

Communicatie anders aanpakken?
80% van wat je zegt is non verbaal
Kom in beweging, dat zegt zoveel meer dan woorden

Meer over beweging op de werkvloer in de media: Management Team, Intermediair, NRC Handelsblad en Mestmag.

Trainingsmogelijkheden

Zakelijk

Communiceren vanuit je eigen kracht

 • 2 trainingsdagen

Wanneer communiceer je effectief? Welke kwaliteiten gebruik je dan? Wat is er belangrijk in communicatie? Waarom loopt het niet zoals je zou willen? Weet je wat je wilt bereiken met je communicatie en hoe komt dat over?

Tijdens de trainingsdagen gaat het enerzijds over de verbinding met jezelf en anderzijds over de verbinding met de ander. Want dan kan je communicatie puur maar ook doeltreffend zijn. Op die manier communiceren is geen trucje, het vraagt in iedere situatie opnieuw te kijken, aan te sluiten. Het vraagt een grondhouding van je die open, nieuwsgierig en eerlijk is.

Zakelijk

Moeilijke of slecht nieuws
gesprekken
voeren

 • 1 trainingsdag

Hoe bereid je een lastig gesprek voor? Wat is een moeilijk gesprek voor jou? Wat vraagt dat van jou? Hoe ga je om met emoties, bij jezelf en de ander?

Tijdens deze trainingsdag gaat het over bewustwording. Als je iets anders wilt gaan doen in een lastig of slecht nieuws gesprek dan je tot nu toe gedaan hebt, dan vraagt dat om bewustwording. Weten wat er op het moment van het gesprek in je om gaat, hoe je erbij zit is wat je uitstraalt. Dat is je kompas om in een moeilijk gesprek echt aanwezig te zijn en de dingen te benoemen als het lastig wordt.

Zakelijk

Leiderschap en de
kunst van het volgen

 • 1 trainingsdag

Wat vraagt het van jou om als leidinggevende tot een soepel contact te komen met je medewerkers of team? Een leider moet zich afstemmen op het geheel, verbinden met de teamleden, een oog houden voor wat er gebeurt in de teamdynamiek. En bovenal, een leider moet kunnen volgen.

Tijdens deze training werken we met Argentijnse tango. Je leert je gewaar te worden van je non-verbale communicatie. Veel mensen besteden privé veel aandacht aan hun lichaam (sporten, yoga, meditatie) maar benutten hun lichaam in communicatie slechts als vervoersmiddel naar de volgende afspraak.

In de verbinding met een danspartner biedt de leider een stevig en tegelijkertijd flexibel kader, waarin de volger de ruimte heeft om zijn eigen dans te dansen. Ook als leidinggevende is dat een voortdurende opgave om verbinding te houden met medewerkers. Dan weer moet je duidelijker zijn in wat je wilt, dan weer de ruimte geven en ze uitnodigen om zelf in te zetten. Je ondersteunt ze in het tot expressie brengen van hun talent.

Ervaringen

 • Ik vond het heel bijzonder om in de context van ons team met dans te werken. Eerst de uitnodiging om helemaal met aandacht ruimte te maken en voelen wat mijn eigenheid is, wat ik expressie wil geven in dit werk. Vervolgens de uitnodiging om te bewegen langs de talenten, kwaliteiten van mijn collega's. Het voelde heel krachtig om daarna mijn eigen ruimte te verbinden aan het grotere geheel.

  Mirjam - workshop teamsynergie IMC Mensontwikkeling
 • Omdat we in ons team heel verschillend zijn, kunnen we elkaars kwaliteiten benutten. Dat werd tijdens de workshop ook duidelijk. Na deze middag zullen we nog beter naar elkaar kijken en luisteren om nog efficiënter en beter samen te werken.

  Workshop communicatie Sinefuma
 • Mooi vond ik de verbinding die gemaakt werd tussen mijn ieders eigen energie en die van de ander. Ook de 'oefening' om in de spotlight te dansen vond ik een mooie. Voor mij een combinatie van 'je plek durven innemen/ 'jezelf durven laten zien' en ook weer die samenkomst met de ander.  

  Sander - workshop teamsynergie IMC Mensontwikkeling
 • De workshop bracht me goed in mijn gevoel, en mijn lijfervaring. Mijn zintuigen gingen verder open en het genieten zonder gene mocht er meer zijn. Niets te moeten en alles te mogen was daar een mooie uitnodiging voor. De dans samen in het team, versterkte energetisch de teamdynamiek.

  Gerrit - Workshop teamsynergie IMC Mensontwikkeling
 • Wat ik heel gaaf vond was om als team samen te komen in dans, verbinden, elkaar uitnodigend en zo ieders eigenheid daarin te zien. Plezier los te zien komen. Dat gaf op een hele andere manier een blik op elkaar als collega's, op ieders eigenheid en talent...

  Mirjam - workshop teamsynergie IMC Mensontwikkeling
 • Mijn bewustzijn is toegenomen en daar ga ik zeker gebruik van maken. Daarnaast zie ik ook beter in wanneer iemand in mijn allergie zit en hoe ik daar persoonlijk beter mee om kan gaan.

  Workshop teamsynergie Sinefuma
 • Ik heb ingezien dat we veel kunnen leren van elkaar.

  Workshop communicatie Sinefuma
 • Jouw begeleiding is natuurlijk, uitnodigend. Omdat je het zelf voorleeft zet je de uitnodiging neer er vol in te duiken.

  Mirjam - workshop teamsynergie IMC Mensontwikkeling
 • De kernkwadranten vond ik heel interessant. Ik had er nog nooit eerder mee gewerkt. De dans waarin we met elkaar met de ogen dicht via onze handen samen bewegingen maakten vond ik het meest bijzonder.

  Workshop communicatie Sinefuma
 • De workshop heeft me doen besluiten dat ik vaker hulp of advies ga vragen aan collega's en zo hun kwaliteit benutten.

  Workshop teamsynergie Sinefuma

Praktisch

Trainingen kunnen worden gegeven in de ruime locatie van Puur op gevoel Coaching. De locatie biedt daarnaast gelegenheid voor een gezonde lunch of afsluitende borrel bij Black & White KAFE in hetzelfde pand. Indien de wens is om op locatie te trainen, dan kan dat uiteraard ook.

Doelen, duur en invulling

Voorafgaand aan de training gaan we met elkaar in gesprek over de insteek, thematiek en knelpunten, waarna er een voorstel op maat volgt.

Tarieven

De kosten zijn afhankelijk van de locatie, groepsgrootte en verdere wensen.

0