Het geheugen van water

 In Bewustwording, Lichttaal, Oude wijsheid, Spiritualiteit

Ik zie dat ik mijn handen in het kabbelende, heldere water houdt. Het is een stroompje dat er klein uitziet, maar in werkelijkheid enorm krachtig en groots is. Uit mijn handen stroomt energie, gevuld met kennis het water in. Er is een uitwisseling, we ‘praten’ met elkaar. Het water tintelt, vibreert en geeft licht. Zo ik informatie aan het water geef, zo kan ik ook informatie uit het water ophalen. Het is een open wisselwerking zonder voorwaarden en geeft ons beiden wat nodig is.

De beelden ‘zie, ruik en voel’ ik terwijl ik in meditatie ben. Mijn huidige lichaam tintelt en trilt zachtjes. Het is een herinnering uit een andere tijd; waar het water vibreert en leeft. Een moment of plek waar we niet met woorden of schrift werken. De planeet is in meer gebalanceerde samenhang dan nu, de kleuren zijn helder, er is waarheid en liefde in verbinding met de aarde; de energie is coherent. De overdracht van kennis gaat energetisch via telepathie en via het water. Zo kan de informatie eenvoudig reizen tot aan de andere kant van de wereld voor wie het nodig heeft. Omdat het water overal verbonden is. Waar ook ter wereld kan de informatie die ik in het water breng opgehaald worden door andere mensen, dieren, planten en bloemen. Het is zuiver, het is puur en er gaan geen dingen verloren door communicatie ruis.

Al weken gaan deze beelden door mijn hoofd. Er is ‘iets’ met het water. Waarom wordt me dit keer op keer getoond? Ik weet dat ik deze herinnering niet ‘zomaar’ krijg. Onderliggend is er wel een ‘urgentie’ voelbaar. Het is blijkbaar belangrijk, iets dat we in deze tijd moeten weten, nodig hebben. 

Ik laat mijn innerlijk weten zijn werk doen. Ons lichaam bestaat voor een heel groot percentage uit water. De onderzoeken van de Japanse onderzoeker Masaru Emoto tonen het geheugeneffect en de energetische eigenschappen van water aan. Water geleidt en onthoudt. Het vormt zich naar de energie. Het water op de aarde en dat uit onze kranen komt is vervuild en energetisch arm (daarom zuiver ik ons drinkwater via waterfilters/kannen en vind je onderaan deze tekst een manier om water te zuiveren en op te laden). En dan zijn we nu in het Waterman tijdperk aangekomen. De energie van vrouwen, het bekken, de baarmoeder is verbonden met water; de feminine energie is terug aan het komen en wil in balans met het masculine. Ja, er is veel met water.

Dan wordt me deze informatie aangereikt, die 100% resoneert:

“In oude tempels kwamen mensen samen, hun hartfrequenties en bewuste intentie afstemmend op elkaar. Samen zongen ze voor de wateren en weefden met hun stemmen het licht en geometrische patronen in de moleculen van het water. Ze werkten met de cymatica van water.

[De term ‘cymatic’ komt van het Griekse woord κῦμα, wat ‘golf’ betekent. Het is een natuurlijk fenomeen. Een (chaotisch) systeem vormt zichzelf, onder invloed van een externe energie, razendsnel om tot een geordende structuur. Bekende voorbeelden daarvan zijn de wervelende zwermen spreeuwen, scholen vissen, zandkorrels op een trillende plaat, enz.]

Door de kosmische wet ‘Zo Boven Zo Beneden’ aan te roepen, begon het water te resoneren en de moleculen organiseerden zich in ingewikkelde patronen van heilige geometrie en gouden lichtdraden. De moleculen van het water weerspiegelden in de lucht boven de tempel de patronen en vormden zo een prachtige zuil van lichttaal, die een sterrenpoort in de lucht kon openen. Waarmee de mensen de informatie van sterren konden ontvangen om door te geven aan het water.”

Ineens snap ik waarom ik sinds mijn vakantie in Noorwegen voor en met het water aan het zingen ben. En wat er gebeurt tijdens mijn sessies als ik lichtklanken ‘zing’. De plek waarop mijn handen liggen bij mijn cliënt wordt na het verwijderen van oude energie en blokkades zo direct gevuld met pure en zuivere frequenties die doorkomen uit het veld van buiten deze Aarde, in verbinding met de zielsenergie. Het stroomt via mijn handen en de klanken naar het water en celgeheugen van het lichaam dat zo opnieuw ‘geladen’ kan worden en in zuivere coherentie gebracht wordt. Een supersnelle manier dus om die net gezuiverde en nog openstaande delen in het lichaam op te vullen en naar een hogere frequentie te brengen.

‘Je hebt je sleutel in handen’ vertelt mijn Hoger Zelf me op een ochtend terwijl ik het thema water verken. ‘Je lichaam, al jullie lichamen zijn portalen, zijn de kanalen.’ Ik besef me direct dat mij (ons allen) gevraagd wordt om het lichaam zo zuiver mogelijk te houden. Met goede, pure, onbewerkte en ondersteunende voeding. Met bewuste beweging, met positieve gedachten, goede ademhaling. We hebben ons te voeden op diverse manieren met zuivere energie. In wat we lezen, eten/drinken, denken, de plekken waar we ons bevinden, de mensen waarmee we ons verbinden; kortom álle brandstof (vast of energetisch) die we in ons voertuig, ons lichaam, stoppen. ‘Zo Binnen Zo Buiten’ is nog een kosmische wet die hier opgaat. Hoe zuiverder jij bent, hoe zuiverder je reflectie waarmee je de wereld om je heen waarneemt.

Dan dringt het pas echt dieper tot me door; deze tijd waarin we ons nu begeven gaat over zuivering. Het water zuivert. Het water kan dingen laten doorspoelen, weer stromend maken. Het geheugen van water kan geladen worden met waarheid vanuit je ziel. Daarom is het water, in pure vorm, juist nu zo belangrijk. En wij mensen kunnen ook het water helen dat in de natuur is, door onze liefdevolle intentie naar het water te laten stromen (je kan de tekst onderaan dit artikel daarvoor ook gebruiken. Gebruik dan alleen steeds ‘dit water, deze beek, deze rivier etc’ in plaats van ‘mijn’. In dat geval is het water meer zuiver en helend voor alles water erin leeft.).

Nu meer dan ooit mogen we toegewijd zijn aan onze bewuste fysieke aanwezigheid hier op Aarde. Dat we toegang verlenen om onze ziel tot diep in onze cellen en bloed (=water) te belichamen. We kunnen nu, in een tijd waarop de vervuiling van wijsheid en waarheid op zijn hoogtepunt lijkt te komen, niet langer wegkijken. We zullen een manier moeten vinden om onszelf op te schonen. Nu is de tijd om de vervuilingen diep in onze cellen op te graven, (met therapie, coaching, heling of wat dan ook) om met elke cel van je lichaam helder hier te zijn. Om alle delen van je zielsenergie terug te roepen, te belichamen en elke cel in te zetten.

En dat begint dus bij onszelf, onze lichamen, omdat alles circulair is (ook een kosmische wet: van ritmische beweging). Dus ergens is er een ingang waarmee het kan beginnen en dat zijn wij. Ik, en jij die dit nu leest. Is het water in jou schoner, dan is je blik dat ook. Dan zijn je woorden en gedachtes dat ook. En dat vibreert door. Misschien dat we dan wel gaan ontdekken dat we allemaal veel meer op elkaar lijken dan van elkaar verschillen.

 

ACTIVEREN VAN WATER VOOR PUURHEID EN HELING

Houdt het water tussen je handpalmen, zet je voeten op de grond, houdt je ogen gesloten.
Haal een paar keer adem door je neus en adem uit door je neus.
Adem in, houd je adem even vast, adem uit en adem nog wat verder uit. Adem zo een tijdje.

Visualiseer het licht dat uit je hart komt, hoe het over je handen en handpalmen stroomt en het water binnengaat dat je in je handen houdt. Neem een glas/fles water, drink een beetje voordat je begint.

Zeg hardop of in gedachten:

‘Hier en nu, moge dit water in mijn handen worden gezuiverd van alle zware metalen, gifstoffen, virussen, bacteriën en al het andere schadelijke dat mij niet dient en dat niet goed is voor mij en mijn gezondheid. Laat het hier en nu zo zijn voor mijn grootste goed. En zo is het.’

‘Moge dit water in mijn handen hier en nu worden teruggebracht naar zijn oorspronkelijke frequentie, oorspronkelijke vibratie en oorspronkelijke kwaliteit zoals Spirit/God het oorspronkelijk heeft ontworpen. Laat het hier en nu zo zijn voor mijn grootste goed. En zo is het.’

‘Laat dit water in mijn handen hier en nu alle lichtinformatie ontvangen die nodig is voor mijn hoogste goed, voor genezing, voor mijn gezondheid, voor alles wat ik op dit moment nodig heb. Laat het hier en nu zo zijn voor mijn grootste goed. Zo zal het zijn. En zo is het.’

‘Hier en nu is dit water voor mijn grootste goed.’

Drink intuïtief zoveel water als je nodig hebt.

 

 

Recommended Posts

Leave a Comment

0